اطلاعیه اخذ برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 400-1399


به اطلاع دانشجویان محترم میرساند، برنامه امتحانات پایان ترم دانشجو (کارت ورود به جلسه) از طریق گزارش 428، پس از تسویه حساب مالی و شرکت در ارزشیابی و نظرسنجی، از روز شنبه مورخ 1400/03/29، قابل اخذ خواهد بود.