قابل توجه دانشجویان متقاضی دفاع از پایان نامه


مراحل دفاع از پایان نامه

  • ثبت و پیگیری درخواست دفاع از پایان نامه در سامانه گلستان (جهت دریافت راهنمای درخواست دفاع از پایان نامه به آدرس edu.pooyesh.ac.irمراجعه نمایید.
  • دریافت دعوتنامه دفاع از پایان نامه برای هیات داوران از واحد پژوهش
  • تحویل دعوتنامه به همراه یک نسخه از فایل پایان نامه به هیات داوران
  • دریافت تاییدیه کفایت از هیات داوران برای برگزاری جلسه فاع از پایان نامه و ارسال برای واحد پژوهش
  • اطلاع رسانی موضوع و زمان برگزاری دفاع از پایان نامه

نکته مهم1: از درخواست دفاع دانشجویانی که دارای نواقص پرونده می باشند ممانعت خواهد شد لذا لازم است دانشجویان از تکمیل پرونده آموزشی خود اطمینان حاصل نمایند.

نکته مهم 2: تاریخ دفاع دانشجوی میبایست 6 ماه و یا بیشتر پس از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی موسسه باشد در غیر اینصورت از دفاع پایان نامه دانشجو ممانعت خواهد شد.

نکته مهم 3: لازم است دو هفته قبل از تاریخ دفاع متن پایان نامه و دعوتنامه، توسط دانشجو در اختیار هیات داوران قرار گیرد و تاییدیه آن برای واحد پژوهش ارسال شود ثبت و پیگیری مراحل گردش کار درخواست دفاع از پایان نامه و رعایت فاصله زمانی بر عهده دانشجو می باشد.

نکته مهم 4: در صورتیکه بر اساس نظر هیات داوران در جلسه دفاع، پایان نامه نیاز به انجام اصلاحات داشته باشد لازم است دانشجو در موعد مقرر(حداکثر دوماه پس از تاریخ دفاع از پایان نامه) تعیین شده توسط هیات داوران نسبت به انجام اصلاحات و تکمیل فرم تایید اصلاحات پایان نامه اقدام نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه خواهد شد .

نکته مهم 5: پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و انجام اصلاحات مورد نیاز مطابق نظر هیات داوران لازم است دانشجو متن کامل پایان نامه تایید شده را در سامانه ثبت ایرانداک ثبت و فرم مربوطه(فرم شماره (CE/F/063/02 ) را تکمیل و به واحد پژوهش ارایه نماید.

نکته مهم 6: زمان مجاز برای دفاع از پایان نامه در نیمسال اول تا 30بهمن ماه و در نیمسال دوم تا 31شهریورماه می باشد.

نکته مهم 7: حضور دانشجو در جلسات دفاع از پایان نامه در موسسه الزامی است.