اساتید راهنمای سمینار 3992


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

جهت مشاهده استاد راهنمای خود، کلیک نمایید.

اساتید راهنمای سمینار 3992

جهت دریافت فرم تعیین موضوع سمینار اینجا را کلیک نمایید.

با توجه به شرایط موجود فرم بالا را به صورت تاییدیه ایمیل از سوی استاد راهنما و مدیرگروه دریافت نمایید و در نهایت به ایمیل pajouhesh@pooyesh.ac.ir ارسال نمایید.

آخرین مهلت ارسال ایمیل تاییدیه موضوع سمینار 31 خردادماه 1400 می باشد.