اطلاعیه مهم در خصوص دانشکده عمران و معماری


قابل توجه دانشجویان دانشکده عمران و معماری

پیرو مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی موسسه ، تغییرات صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:

نام درس

کد درس

نوع تغییر

اصلاحات جدید

انسان و محیط

4441139

تغییر زمان ارایه درس

چهارشنبه ساعت 18:00 الی 19:30

طرح معماري ارشد (۳)

4441143

تغییر استاد

دکتر صابر مصور زاده

سمینار

9913100

تغییر استاد

دکتر محمد حسین وفایی