قابل توجه کلیه دانشجویان


قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع می رساند نمره هر درس در نیمسال جاری بر اساس ارزشیابی مستمر در طول سال تحصیلی و امتحان پایان ترم توسط استاد محترم درس تعیین می گردد لذا بر اساس ابلاغیه معاونت محترم آموزش وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 302076/2، در مناطق کم خطر از نظر همه گیری بیماری کرونا، احتمال دارد امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی جاری به حضوری برگزار گردد که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.