آخرین مهلت ثبت و پیگیری درخواست تمدید سنوات نیمسال دوم 400-99


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آخرین مهلت ثبت و پیگیری درخواست تمدید سنوات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 (3992)تا پایان اسفند ماه 1399 میباشد.

لازم به ذکر است به درخواست هایی که بعد از تاریخ فوق ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کلیه عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.