ثبت نام دانشجويان در سامانه وزارت ارتباطات براي بهره مندي از اينترنت رايگان


دانشجویان محترم میتوانند برای بهرمندی از 60گیگابایت اینترنت آموزش الکترونیکی به آدرس ictgifts.ir مراجعه و برای دریافت بسته اقدام نمایند.