قابل توجه دانشجویان متقاضی افزایش سنوات و بازگشت به تحصیل


کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که نیاز به تمدید سنوات ترم و درخواست بازگشت به تحصیل و ... دارند لازم است نسبت به ثبت و پیگیری درخواست تا صدور رای نهایی در سامانه گلستان و در صورت صلاحدید شورای تحصیلات تکمیلی برای ارسال درخواست به کمیسیون بررسی موارد خاص موسسه یا استانی در سامانه جامع امور دانشجویی(سامانه سجاد) اقدام نمایند در غیر این صورت هر گونه درخواستی ملغی خواهد بود و مسئولیت کلیه عواقب آن به عهده دانشجو می­باشد.

راهنمای ثبت درخواست در سامانه گلستان

راهنمای ثبت درخواست در سامانه جامع امور دانشجویی(سامانه سجاد)

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ 120000 ریال به شماره حساب 0110808399004 (بانک ملی) به نام خدمات آموزشی دانشگاه قم واریز نمایند و اسکن فیش واریزی را در سامانه مذکور و در قسمت مربوطه آپلود و به آدرس tahsilattakmili.pooyesh@gmail.com ارسال گردد.