اطلاعیه مهم در خصوص سامانه کلاس آنلاین


قابل توجه دانشجویان گرامی

همزمان با اتمام دوره حذف و اضافه و بروزرسانی سامانه آموزش آنلاین، لازم است دانشجویان عزیز با مراجعه به سیستم گلستان و تطابق دروس اخذ شده با سامانه آموزش آنلاین از وضعیت انتخاب واحد خود مطمین شده و هرگونه مغایرت یا خطای انتخاب واحد را حداکثر تا 4 اسفند ماه به دانشکده یا واحد مربوطه اطلاع دهند.

تذکر: لازم است دانشجویان واحدهای درسی خود را بر اساس "گزارش -284تطبیق دروس دانشجو برای فارغ التحصیلی" اخذ نمایند و هرگونه ابهام یا مغایرتی را به مدیر گروه و دانشکده اطلاع رسانی نمایند.