اطلاعیه مهم نظام وظیفه


قابل توجه کلیه دانشجویان پسر: لازم به تذکر است که بعد از اتمام تاریخ معافیت تحصیلی در صورت موافقت و تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کمیسیون موارد خاص جهت درخواست تمدید سنوات ، دانشجو فقط و فقط 3 ماه از تاریخ اتمام معافیت جهت اخذ سنوات ارفاقی از نظام وظیفه فرصت دارد. عواقب ناشی از عدم پیگیری به عهده خود دانشجو می باشد.