اطلاعیه مهم در خصوص ثبت پروپوزال


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند آخرین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 1399 روز سه شنبه مورخ 19/12/1399 برگزار می گردد و با توجه به اینکه آخرین مهلت مجاز دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تا 31/06/1399 می باشد لازم است کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که تاکنون جهت تصویب موضوع پایان نامه (پروپوزال) اقدام ننموده اند حداکثر تا تاریخ 18/12/1399 جهت تکمیل فرایند درخواست تصویب پروپوزال در سامانه گلستان اقدام نمایند. در صورت عدم تصویب پروپوزال تا تاریخ مذکور مجوز دفاع در نیمسال جاری داده نخواهد شد. لازم به یادآوری می باشد موافقت با درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجو در هر ترم منوط به پیشرفت قابل قبول در پایان نامه می باشد.