اطلاعیه دفاع از پایان نامه برای دانشجویان ورودی مهر 1396


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 1396

با توجه به اتمام سنوات تحصیلی جنابعالی و عدم تایید کمیسیون موارد خاص استانی با تمدید سنوات در ترم هشتم لازم است حداکثر تا تاریخ 15 اسفند ماه 99 از پایان نامه دفاع نمایید. در غیراینصورت به عنوان دانشجوی اخراجی شناخته خواهید شد.

آخرین مهلت ارایه و پیگیری درخواست دفاع از پایان نامه تا تاریخ 30 بهمن ماه 99 می باشد.