اطلاعیه شروع کلاسها و حذف و اضافه غیر حضوری نیمسال دوم سال تحصیلی 400-99


بر اساس صورتجلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی، حذف و اضافه از طریق سیستم گلستان به صورت غیر حضوری از ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1399/11/21 لغایت ساعت 23:59 روزدوشنبه مورخ 1399/11/27 امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است زمان اعلام شده غیر قابل تمدید میباشد. همچنین شروع کلاسها از روز شنبه مورخ 1399/12/02میباشد