اطلاعیه مهم مالی


دانشجویان گرامی

چون امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 به صورت آنلاین برگزار میشود در صورت تسویه کامل مالی حداقل یک روز قبل از امتحانات با آقای خلیلی تماس حاصل نمایید تا نسبت به بازکردن پورتال امتحانات اقدام شود. درغیر این صورت تمامی مسئولیت برعهده دانشجو خواهد بود.