اطلاعیه مهم مالی


دانشجوی گرامی

نظر به اینکه امتحانات ترم اول سال تحصیلی 1399-1400 از تاریخ 1399/10/14 به صورت آنلاین برگزار می گردد ضرورت دارد جهت شرکت در امتحانات به تسویه حساب قطعی خود تا تاریخ فوق اقدام نمایید.