اطلاعیه ارزشیابی و نظرسنجی نیمسال اول 1399-1400


دانشجویان محترم مؤسسه‌ی آموزش عالی پویش

دانشجویان گرامی می‌توانند از تاریخ 29 آذر ماه 99 لغایت 11 دی ماه 99 با مراجعه به سایت گلستان، در ارزشیابی مربوط به اساتید و نظرسنجی از دانشگاه شرکت نمایند.

لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت بحث نظارت و ارزشیابی و براساس مصوبه شورای آموزشی مؤسسه، دانشجویانی که ارزشیابی اساتید را در موقع مقرر انجام ندهند، در هنگام انتخاب واحد نیم‌سال آینده در اولویت ثبت نام قرار نخواهند گرفت.