برنامه حضور کارمندان در دانشگاه از تاریخ یکم الی چهاردهم آذرماه


به منظور پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا و حفط سلامت همکاران و دانشجویان و نیز انجام امور اداری و آموزشی ارباب رجوع ، برنامه حضور کارمندان در دانشگاه از تاریخ 1399/09/01 لغایت 1399/09/14 بدین شرح می باشد .

جهت دریافت جدول حضور کارمندان کلیک نمایید