پیام تسلیت خدمت همکار محترم جناب آقای خلیلی


همکار محترم جناب آقای خلیلی

با کمال تاسف و تاثر درگذشت مادربزرگ گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خدای منان برای آن مرحومه بخشایش الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم