قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی دفاع از پایان نامه


قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی دفاع از پایان نامه

به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی لازم است دانشجویان نکات مشروح ذیل را در ثبت و پیگیری درخواست دفاع از پایان نامه لحاظ نمایند.

  1. زمان مجاز برای دفاع از پایان نامه در نیمسال اول تا 30 بهمن ماه و در نیمسال دوم تا 31 شهریورماه می باشد.
  2. از درخواست دفاع دانشجویانی که دارای نواقص پرونده می باشند ممانعت خواهد شد لذا لازم است دانشجویان هرچه سریعتر نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نمایند .
  3. لازم است دو هفته قبل از تاریخ دفاع متن پایان نامه و دعوتنامه، توسط دانشجو در اختیار هیات داوران قرار گیرد و تاییدیه آن برای واحد تحصیلات تکمیلی ارسال شود. ثبت و پیگیری مراحل گردش کار درخواست دفاع از پایان نامه و رعایت فاصله زمانی بر عهده دانشجو می باشد.
  4. جهت مشاهده مراحل درخواست دفاع از پایان نامه اینجا را کلیک نمایید.
  5. در صورتیکه بر اساس نظر هیات داوران در جلسه دفاع، پایان نامه نیاز به انجام اصلاحات داشته باشد لازم است دانشجو در موعد مقرر تعیین شده توسط هیات داوران نسبت به انجام اصلاحات و تکمیل فرم تایید اصلاحات پایان نامه اقدام نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه خواهد شد.
  6. استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در جلسات دفاع الزامی میباشد.
  7. به دلیل شرایط بحرانی بیماری کرونا از حضور مهمان در جلسات دفاع خودداری فرمایید.