مهلت تعیین مکان کارآموزی 3991


دانشجویان عزیز؛ فقط تا 15 آبان ماه 1399 فرصت دارید مکان کارآموزی خود را طبق مراحل فایل پیوست انتخاب نموده و با

ID : @Pazhoohesh_soleimani در ارتباط باشید.

راهنمای کار آموزی http://pooyesh.ac.ir/uploads\11\5\11576.pdf