مهلت ارائه پروژه و کارآموزی تابستان 1399


قابل توجه دانشجویانی که در تابستان 99 درس پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند؛آخرین فرصت تحویل فرمهای کارآموزی و پروژه به واحد پژوهش تا تاریخ 20/06/99 می­باشد. شایان ذکر است فرمهای مذکور بایستی به تایید سرپرست کارآموزی و مدیرگروه مربوطه برسد. خواهشمند است نسبت به برنامه­ریزی دقیق اقدام نموده تا در بازه زمانی تعیین شده، فرمهای مذکور تکمیل و تحویل گردد، در غیر این صورت واحد پروژه و کارآموزی شما حذف می گردد.