اطلاعیه سوم-مهلت ارائه پروژه نیمسال دوم 99-98


دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی که در نیمسال دوم 99-98 درس پروژه را اخذ نموده ­اند، براساس مصوبات مرتبط بایستی تا 20 شهریور 99 پروژه خود را ارائه و نمره مربوطه را از استاد راهنما اخذ نمایند. خواهشمند است جهت جلوگیری از عواقب عدم ارائه پروژه در بازه زمانی تعیین شده، نسبت به برنامه­ریزی دقیق جهت اتمام و اخذ نمره مبادرت نمایید. در غیر این صورت پروژه شما حذف خواهد شد.