زمان تعطیلات تابستانی موسسه آموزش عالی پویش قم


به اطلاع دانشجویان عزیز و اولیاء محترم میرساند تعطیلات تابستانی کارمندان اداری دانشگاه از تاریخ شنبه 99/05/04 لغایت 99/05/18 اعلام میگردد