برنامه زمان بندی دفاع از سمینار ترم 3982 به تفکیک دانشکده


قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

برای دریافت برنامه زمان بندی جلسات دفاع سمینار نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 بر روی نام دانشکده خود کلیک نمایید. حضور دانشجویان در زمان اعلام شده الزامی می باشد.

دانشکده برق

دانشکده کامپیوتر

دانشکده عمران