تقدیر و تشکر


روساي محترم دانشكده ها

مديران محترم گروه

اساتيد گرامي

از شما اساتيد مدعو موسسه و اعضاي محترم هيات علمي كه در طول ترم جاري، عليرغم تغييرات چند باره در سيستم آموزش (كه به ناچار و تحت تاثير شرايط خاص شيوع بيماري پيش آمد)، صبورانه نهايت همكاري را با مجموعه داشتيد و جهت به سرانجام رسانيدن و اتمام سرفصل آموزشي دروس همراهي نموديد نهايت تقدير و تشكر را دارم، و با اتمام بازه امتحانات ترم خدمت شما خدا قوت و خسته نباشيد عرض مي نمايم

با آرزوي سلامتي براي شما و خانواده

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی (دکتر فاطمه كريمي)