اعلام نمرات و درخواست تجدید نظر


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند جهت آگاهی از نمرات دروس خود به مسیر زیر در سامانه گلستان مراجعه نمایید:

آموزش ---> اطلاعات جامع دانشجو ---> کلیک برروی ترم موردنظر

نمره هردرس در ستون مقابل نام آن درس درج شده است.جهت درخواست تجدیدنظر، بر روی نمره کلیک نمایید تا وارد مسیر درخواست تجدیدنظر گردید و درخواست خود را ثبت نمایید. مزید اطلاع، ثبت درخواست تجدیدنظر، تا حداکثر 72 ساعت پس از درج نمره امکان پذیر می باشد.