اطلاعیه دوم - مهلت ارائه پروژه نیمسال دوم 98-99


دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی که در نیمسال دوم 99-98 درس پروژه را اخذ نموده­اند، براساس مصوبات مرتبط بایستی تا 26 تیرماه 99 پروژه خود را ارائه و نمره مربوطه را از استاد راهنما اخذ نمایند. خواهشمند است جهت جلوگیری از عواقب عدم ارائه پروژه در بازه زمانی تعیین شده، نسبت به برنامه­ریزی دقیق جهت اتمام و اخذ نمره مبادرت نمایید. لطفا فایل نحوه ی تکمیل فرم پروژه را در کانال دانشگاه به آدرس @pooyesh_university با دقت مطالعه نمایید.