اطلاعیه مهم مالی


به اطلاع کلیه دانشجویان بدهکار میرساند با توجه به محدودیت در سیستم آزمون آنلاین، و به منظور حفظ حقوق شما، لازم است حداقل ٤٨ ساعت قبل از اولين آزمون خود نسبت به تسويه بدهي اقدام و از دسترسي مجدد به سامانه، اطمينان حاصل نمايید (لازم به تذکر است بعد از پرداخت حتما به امورمالی دانشگاه آقای خلیلی داخلی 219 تماس حاصل فرمایید). در غیر اینصورت مجوز شرکت در اولین امتحان خود را نخواهید داشت. با توجه به اينكه ايجاد دسترسي مجدد براي شركت در آزمون در اختیارموسسه نمی باشد، موسسه تعهدي در قبال پرداخت خارج از موعد شما نخواهد داشت و مسئولیت آن برعهده شخص دانشجو می باشد.