اطلاعیه مهم مالی جهت شرکت در امتحانات


قابل توجه دانشجویان گرامی

ضمن آرزوی موفقیت برای شما

با توجه به برگزاری امتحانات به صورت آنلاین ضرورت دارد هر دانشجو برای شرکت در امتحانات پایان ترم جاری تا تاریخ 99/03/27 با واحد مالی دانشگاه تسویه حساب کامل را انجام داده باشد.

در غیر این صورت امکان دسترسی به سامانه وجود ندارد