اطلاعیه شماره 1: نحوه برگزاری آزمون به صورت آنلاین