اطلاعیه بازگشایی دانشگاه


بسمه تعالي

بر اساس اعلام وزارت متبوع از تاريخ ۹۹/۰۳/۱۷ رسماً دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بازگشايي خواهد شد. جهت آماده سازي فضاي مطلوب تحصيلي و پيشگيري از شيوع كرونا ويروس تمهيدات لازم در اين واحد لحاظ گرديده تا موقعيت مطلوب براي شرايط تحصيلي دانشجويان اين مركز فراهم گردد. اهم موارد انجام شده به شرح زير است:
۱-ضدعفوني فضاهاي آموزشي اعم از كلاس ها، آزمايشگاه ها، كارگاه ها، سايت ها، سلف سرويس ها
۲-ضدعفوني سرويس هاي بهداشتي و نظافت كامل آن ها مطابق دستورالعمل هاي بهداشتي و گندزدايي آن ها
۳-ضدعفوني و سم پاشي فضاهاي اداري، سالن ها واتاق هاي كارمندان
۴-تهيه و تدارك ماسك و دستكش يكبار مصرف در بوفه موسسه جهت رعايت سلامت استادان، دانشجويان و كاركنان
۵-نصب لوازم ضدعفوني سطوح و دست ها (الكل و ژل) در جايگاه هاي مختلف مركز
۶-نصب آب سردكن همراه با ليوان يكبار مصرف جهت پيشگيري از شيوع بيماري
۷-الصاق اطلاعيه هاي هشداردهنده جهت رعايت نكات مهم در خصوص پيشگيري از ابتلا به بيماري
۸-جهت عدم مواجهه و روبرويي كاركنان و ارباب رجوع و عموماً دانشجويان فاصله شيشه اي ايجاد شده كه دانشجويان ضمن رعايت نوبت، به صورت فردي در اتاق هاي اداري براي انجام امور آموزشي و اداري وارد شوند.
۹-همچنين براي جلوگيري از گسترش ويروس كرونا و انجام سريع تر كارهاي اداري از اتوماسيون اداري استفاده شده است.
لازم به ذكر است دانشجويان عزيز ملزم به رعايت نكات بهداشتي بر اساس دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و وزارت علوم و اموزش عالي مي باشند و فاصله گذاري اجتماعي بر اساس دستورالعمل هاي اعلام شده اجباري است.