اطلاعیه مهم خوابگاه در زمان امتحانات نیمسال دوم 99-98


قابل توجه دانشجویان خوابگاهی

خوابگاه فقط در بازه زمانی امتحانات( از شنبه 31 خردادماه تا روز دوشنبه 16 تیرماه) با شرایطی محدود باز می باشد و از پذیرش دانشجویان در خارج از این بازه معذوریم.

شرایط سکونت در خوابگاه:

- دانشجویانی که قبلا به صورت دائمی در خوابگاه سکونت داشتند با رعایت موارد بهداشتی فقط از اولین تا آخرین امتحان خود طبق برنامه امتحانی که پرینت آن را به مسئول خوابگاه تحویل می نمایند، می توانند در خوابگاه سکونت داشته باشند.(این شرط مشمول دانشجویان ساکن تهران نمی شود.)

- سایر دانشجویان غیربومی تنها در صورت وجود امتحان متوالی و ارائه یک برگه پرینت برنامه امتحانی به مسئول خوابگاه می توانند به صورت تک شب از خوابگاه استفاده نمایند.

- هزینه استفاده از خوابگاه برای بازه زمانی امتحانات به صورت تک شب محاسبه می گردد.

- به علت نظافت کلی خوابگاه ضرورت دارد تا پایان امتحانات تمامی وسایل خود را از خوابگاه جمع آوری نمایید.لازم به ذکر است پس از تاریخ فوق دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در برابر وسایل به جا مانده ندارد.

- از پذیرش دانشجو به خوابگاه بدون تحویل پرینت برنامه امتحانی معذوریم.

امور دانشجویی