به روز رسانی سامانه کتابخانه


دانشجویان محترم، به علت به روز رسانی سامانه کتابخانه خواهشمند است تا پایان امتحانات نیمسال دوم 99-98 کتاب های امانت گرفته شده را به انتظامات درب ورودی دانشگاه تحویل نمایید.