فرصت تحویل پروژه نیمسال دوم 99-98


دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی که در نیمسال دوم 99-98 درس پروژه را اخذ نموده ­اند، براساس مصوبات مرتبط بایستی تا پنجم تیرماه 99 پروژه خود را ارائه و نمره مربوطه را از استاد راهنما اخذ نمایند. خواهشمند است جهت جلوگیری از عواقب عدم ارائه پروژه در بازه زمانی تعیین شده، نسبت به برنامه ­ریزی دقیق جهت اتمام و اخذ نمره مبادرت نمایید. لطفا فایل نحوه ی تکمیل فرم پروژه را با دقت مطالعه نمایید.

نحوه ی تکمیل فرم پروژه