برگزاری جبرانی درس های آزمایشگاهی و تئوری آقای دکتر رحمانی فرد


سلام برنامه کلاسهای آزمایشگاه و جبرانی دکتر جواد رحمانی فرد به شرح زیر اعلام می گردد. ۱)کلاس آزمایشگاه الکترونیک صنعتی شنبه و یکشنبه (۱۷و ۱۸ام)- از ساعت ۹ صبح الی ۱۶(به صورت فشرده) ۲)کلاس آزمایشگاه فیزیک ۲- دوشنبه و سه شنبه (۱۹و ۲۰ام)- از ساعت ۹ صبح الی ۱۶(به صورت فشرده) ۳)کلاس کارگاه کاربرد کامپیوتر در شبکه توزیع- چهارشنبه و پنج شنبه (۲۱و ۲۲ام)- از ساعت ۹ صبح الی ۱۶(به صورت فشرده) ۴)کلاس جبرانی درس ایمنی دربرق- شنبه(۲۴ام) از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ ۵)کلاس جبرانی درس طراحی پست -یکشنبه(۲۵ام) از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ۶)کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی- یکشنبه(۲۵ام) از ساعت ۱۲ صبح الی ۱۷ ۷)کلاس جبرانی درس زبان تخصصی- دوشنبه(۲۶ام) از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۶ ۸)کلاس جبرانی درس ماشینهای الکتریکی- مخصوص- سه شنبه(۲۷ام)- از ساعت ۹ صبح الی ۱۶