تغییر کلاس‌های دروس دانشکده کامپیوتر آقای علوی


خدمت دانشجویان دانشکده کامپیوتر کلاس های آقای مهندس علوی

با توجه به مشکلات شخصی اقای مهندس علوی، به استحضار می رسد که کلاس های درسی ایشان

به آقای مهندس رسولی محول شده است.

به شرح زیر نحوه برگزاری کلاس های ایشان به استخضار می رسد.

آزمایشگاه شبکه: یکشنبه ها 11:30 تا 13

شبکه های کامپیوتری: دوشنبه ها 8:30 تا 11:30 و شنبه ها 15 تا 18

مهندسی اینترنت: دوشنبه های 13:30 تا 16:50 و یکشنبه ها 15 تا 18

لازم به ذکر است که به دلیل وجود جلسات معوقه، کلاس های درسی مذکور به صورت 6 ساعت در هفته و با شروع از روز شنبه 13 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.