اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شماره 4


آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد می رساند بر اساس تصمیم گیری شورای تحصیلات تکمیلی موسسه، آخرین فرصت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 برای دانشجویان ورودی نیمسال اول 97-96 و قبل از آن تنها تا 15 اردیبهشت ماه 99 می باشد. لازم به ذکر است دانشجویان باید جهت ثبت و پیگیری درخواست دفاع در سامانه گلستان هرچه سریعتر اقدام نمایند.