قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه دانشجویان ورودی سال 96 و 97 که علی رغم تذکرات قبلی در موعد مقرر جهت تصویب موضوع پایان نامه اقدام ننموده اند لازم است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 98 اقدام نمایند در صورت عدم تصویب پروپوزال تا تاریخ مذکور شورای تحصیلات تکمیلی موسسه در خصوص وضعیت ادامه تحصیل این دانشجویان تصمیم گیری می نماید و دانشجو حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. لازم به یادآوری می باشد موافقت با درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجو در هر ترم منوط به پیشرفت قابل قبول در پایان نامه می باشد.