تمدید مهلت درخواست وام دانشجویی


🔻تمدیـــــــــد شد 🔻 مهلت درخواست وام دانشجویی تا روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه تمدید شد. لطفا فایل پیوست را به طور کامل مطالعه نمایید.