اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی دانشگاه کلیه دفاع های هماهنگ شده در اسفند ماه به تاریخ 16 الی 31 فروردین ماه منتقل خواهد شد و تاریخ دقیق برگزاری دفاع می بایست بلافاصله بعد از تعطیلات پیگیری شود.

دانشجویان متقاضی دفاع از پایان نامه در نیسمال اول سال تحصیلی 99-98 (در بازه اسفند ماه تا 31 فروردین ماه ) که جهت تعیین تاریخ مراجعه نداشته اند لازم است فرم های تکمیل شده "درخواست برگزاری دفاع" و "هماهنگی جهت برگزاری دفاع" را حداکثر تا تاریخ 23 فروردین ماه به واحد تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.