راه اندازي كلاسهاي آموزش مجازي در بازه تعطيلات


به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند بخش آموزش مجازي موسسه آموزش عالي پويش از ابتداي هفته فعال شده است. دانشجويان جهت عضويت در كانال هاي تلگرامي دروس ترم جاري از فايل آموزشي شماره (١) استفاده نمايند. آدرس كانال هاي درسي در فايل هاي جداگانه معرفي مي شوند. در اين كانالها تمام جلسات درسي تشكيل نشده در اسفند ماه بصورت جزوات آموزشي و فايل صوتي در اختيار شما قرار گرفته است و بعد از اتمام تعطيلات، ادامه دروس بصورت حضوري برگزار مي گردد. دانشجویان لطفا در اسرع وقت به عضویت در کانال های درسی اخذ شده در ترم مبادرت نمایند و مطابق برنامه پيشنهادي استاد عمل نمايند.

راهنمای عضویت در کانال درسی و نحوه اتصال به تلگرام

کانال های دروس دانشکده کامپیوتر

کانال های دروس دانشکده عمران

کانال های دروس دانشکده برق

کانال های دروس دانشکده صنایع و مدیریت