قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به اطلاع می رساند تنها درخواستهایی در شورای تحصیلات تکمیلی مطرح میگردد که کلیه مراحل قبل از مرحله " شورای تحصیلات تکمیلی" در سامانه گلستان توسط دانشجو پیگیری و تکمیل گردد. لازم است دانشجویان جهت پیگیری درخواست خود از واحد مربوطه اقدام نمایند.