درخواست گواهی اشتغال


کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که تقاضای گواهی اشتغال به تحصیل دارند می توانند درخواست خود را حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۸/۱۲/۱۳ از طریق سامانه گلستان با ذکر نام دقیق محل تقاضا ثبت نمایند و ساعت ۱۲ روز مذکور از نگهبانی دانشگاه تحویل بگیرند