تمدید مهلت های از پیش تعیین شده آموزشی و پژوهشی


به استحضار دانشجویان گرامی موسسه آموزشی پویش می رسانیم که با توجه به تعطیلی دانشگاه، در اولین بازگشایی مجدد دانشگاه در روزهای آتی، تمامی مهلت های از پیش تعیین شده اعم از آموزشی و پژوهشی تمدید خواهد شد و از طریق کانال تلگرام و سایت دانشگاه به استحضار خواهد رسید. با تشکر معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی پویش