اطلاعیه مهم امور مالی جهت پرداخت شهریه نیم سال دوم 99-98


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به منظور رفاه حال دانشجویان کارشناسی ارشدو تسهیل در امر پرداخت شهریه، روش تقسیط شده شهریه یک نیمسال توسط دانشگاه در نظر گرفته شده است. دانشجویان می توانند یکی از این دو روش مشروح ذیل را انتخاب و اجرا نمایند. بدیهی است چک های تقسیط بایستی در زمان ثبت نام تحویل امور مالی گردد.

شرایط ویژه: دانشجویانی که درس پایان نامه را در نیم سال جاری اخذ نموده اند می توانند 50%شهریه پایان نامه را طی چک به تاریخ 99/03/15 تحویل واحد مالی نمایند.

به منظور رفاه حال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی و تسهیل در امر پرداخت شهریه، روش های ذیل در نظر گرفته شده است. بدیهی است انتخاب روش دوم مستلزم تحویل چک در زمان ثبت نام می باشد.