اطلاعیه مهم تعیین موضوع سمینار


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

کلیه دانشجویانی که باید درس سمینار را در نیمسال دوم 99-98 اخذ نمایند لازم است حداکثر تا تاریخ 1398/12/22 جهت تکمیل فرم انتخاب موضوع سمینار با تایید استاد راهنما، مدیرگروه و استاد درس سمینار، و تحویل آن به واحد تحصیلات تکمیلی اقدام نمایند.

.

.