اطلاعیه مهم تغییر تاریخ امتحان 1398/10/16


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند كليه امتحانات مورخ 1398/10/16 كه به علت شهادت مظلومانه سردار رشيد اسلام سپهبد حاج قاسم سليماني لغو شده بود در روز شنبه مورخ 1398/11/05 (صبح و عصر) در همان ساعات قبلي انجام مي شود. بديهي است عدم حضور در امتحان درس درتاريخ مذكور(1398/11/05) به منزله غيبت محسوب ميگردد.