اطلاعیه تغییر تاریخ امتحانات مورخ 98/10/16


پیرو اطلاعیه مورخ 98/10/15 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه امتحانات مورخ 98/10/16 که به علت شهادت مظلومانه سردار رشید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی لغو شده بود در روز شنبه مورخ 98/11/05 (صبح و عصر) در همان ساعات قبلی برگزار می شود. بدیهی است عدم حضور در امتحان درتاریخ مذکور (98/11/05) به منزله غیبت محسوب میگردد.