اطلاعیه مهم دروس جبرانی ورودی 98-پیرو اطلاعیه 25-07-1398


پیرو ا طلاعیه 1398/07/25 در خصوص تعیین وضعیت دروس جبرانی برای دانشجویان ورودی 98، دروس جبرانی دانشجویان دانشکده برق به شرح ذیل می باشد:

دروس جبرانی دانشکده برق

در ضمن دروس جبرانی دانشجویان مدیریتی که به علت عدم ارائه ریزنمرات مقاطع تحصیلی قبلی، تعیین تکلیف نشده بود به شرح ذیل اعلام میگردد:

دروس جبرانی دانشکده مدیریت