اطلاعیه مهم انتخاب واحد-حذف و اضافه و شروع کلاس های نیمسال دوم 99-98


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند طبق تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98:

  • ثبت نام و انتخاب واحد از روز شنبه مورخ 98/11/12 لغایت روز پنجشنبه مورخ 98/11/17
  • تاریخ حذف و اضافه از روز شنبه مورخ 98/11/26 لغایت روز پنجشنبه 98/12/01
  • و شروع کلاس ها از روز شنبه مورخ 98/11/19 می باشد.

لازم به ذکر است ثبت نام و انتخاب واحد بعد از موعد مقرر امکان پذیر نمی باشد.